Zamówienia

Rozwiązanie: SYSTEM DO ODCZYTU DANYCH Z DOKUMENTÓW ZAMÓWIEŃ

Obszar: LOGISTYKA INNE

Technologie: Content Intelligence RPA BPM

Każda firma otrzymująca duże ilości zamówień od swoich Klientów może znacząco przyspieszyć i zautomatyzować ten proces. Dzięki wykorzystaniu platformy ABBYY FlexiCapture służącej do inteligentnego wyszukiwania danych na dowolnych typach dokumentów, system automatycznie je pobiera, a następnie przesyła do dowolnego systemu np. ERP.

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb Klienta, ustalany jest zakres danych, które mają zostać automatycznie pobrane przez system. Przykładowe pola/dane rozpoznawane przez system to:

  • Dane kontrahentów
  • Zamawiane produkty wraz z ich ilością
  • Waluta
  • Kwota
  • Numer zamówienia
  • Ceny
  • Data dostawy.

Zakres pól może być w tym przypadku dowolny. Wszystko zależy od potrzeb Klienta.

Automatyczne pobieranie danych z dokumentów możliwe jest dzięki przygotowaniu inteligentnych szablonów rozpoznawania (tak zwanych Flexi Layouts), które zawierają pola ustalone wcześniej z Klientem. Dodatkowo przy tworzeniu szablonów, system wykorzystuje mechanizmy AutoLearningu (możliwość douczania systemu) bazujące na sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym (Machine Learning) dzięki czemu z każdym kolejnym przeprocesowanym dokumentem system pracuje lepiej i skuteczniej.

Po wdrożeniu systemu pracownicy do tej pory odpowiedzialni za obsługę procesu (najczęściej ręczne wpisywanie danych do systemu), skupiają się wyłącznie na weryfikacji czy wszystkie dane i pozycje z zamówień zostały poprawnie pobrane z dokumentów przed ich wysłaniem do systemu ERP.

Korzyści

automatyzacja procesu zamówień przesyłanych przez Klientów dzięki łatwej integracji narzędzia OCR z działającymi już systemami
znaczące skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzanie danych z otrzymywanych zamówień do systemu dziedzinowego
eliminacja błędów, które pojawiają się podczas ręcznego wprowadzania danych z dokumentów do systemu
zmniejszenie kosztów obsługi procesu
możliwość walidacji danych z dokumentów z bazami danych Klienta dzięki czemu praktycznie cały proces przebiega automatycznie
  • Rozwiązanie dedykowane dla wszystkich firm, które otrzymują duże ilości zamówień od swoich Klientów bez względu na to czy są to zamówienia w tradycyjnej, papierowej formie czy w wersji elektronicznej które są przesyłane na skrzynkę e-mail.

    Dzięki możliwości rozpoznawania ponad 200 języków platforma ABBYY FlexiCapture z powodzeniem może być wykorzystywana przez firmy działające na całym świecie.

Współpracujemy między innymi z:

Zobacz wszystkie case studies