Zamówienia

Rozwiązanie: SYSTEM DO ODCZYTU DANYCH Z DOKUMENTÓW ZAMÓWIEŃ

Obszar: LOGISTYKA INNE

Technologie: Content Intelligence RPA BPM

Każda firma otrzymująca duże ilości zamówień od swoich Klientów może znacząco przyspieszyć i zautomatyzować ten proces. Dzięki wykorzystaniu platformy ABBYY FlexiCapture służącej do inteligentnego wyszukiwania danych na dowolnych typach dokumentów, system automatycznie je pobiera, następnie przesyłając do dowolnego systemu np. ERP.

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb Klienta, ustalany jest zakres danych które mają zostać automatycznie pobrane przez system. Przykładowe pola/dane rozpoznawane przez system to: dane kontrahentów, zamawiane produkty wraz z ich ilością, waluta, kwota, numer zamówienia czy ceny i daty dostawy. Zakres pól może być w tym przypadku dowolny. Wszystko zależy od potrzeb Klienta.

Automatyczne pobieranie danych z dokumentów możliwe jest dzięki przygotowaniu inteligentnych szablonów rozpoznawania (tak zwanych Flexi Layouts), które zawierają pola ustalone wcześniej z Klientem. Dodatkowo przy tworzeniu szablonów, system wykorzystuje mechanizmy AutoLearningu (możliwość douczania systemu) bazujące na sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym (Machine Learning) dzięki czemu z każdym kolejnym przeprocesowanym dokumentem system pracuje lepiej i skuteczniej.

Po wdrożeniu systemu pracownicy do tej pory odpowiedzialni za obsługę procesu (najczęściej ręczne wpisywanie danych do systemu), skupiają się wyłącznie na weryfikacji czy wszystkie dane i pozycje z zamówień zostały poprawnie pobrane z dokumentów przed ich wysłaniem do systemu ERP.

Korzyści

Automatyzacja procesu zamówień przesyłanych przez Klientów dzięki łatwej integracji narzędzia OCR z działającymi już systemami
Znaczące skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzanie danych z otrzymywanych zamówień do systemu dziedzinowego
Eliminacja błędów, które pojawiają się podczas ręcznego wprowadzania danych z dokumentów do systemu
Zmniejszenie kosztów obsługi procesu
Możliwość walidacji danych z dokumentów z bazami danych Klienta dzięki czemu praktycznie cały proces przebiega automatycznie
  • Rozwiązanie dedykowane dla wszystkich firm, które otrzymują duże ilości zamówień od swoich Klientów bez względu na to czy są to zamówienia w tradycyjnej, papierowej formie czy w wersji elektronicznej które są przesyłane na skrzynkę email.

    Dzięki możliwości rozpoznawania ponad 200 języków platforma ABBYY FlexiCapture z powodzeniem może być wykorzystywana przez firmy działające na całym świecie.

Współpracujemy między innymi z: