Rozwiązania

Rozwiązania dla branży finansowej

Transformacja cyfrowa nie jest niczym nowym dla banków i innych instytucji finansowych. Ogromne ilości danych, ich zmienność w czasie w połączeniu ze złożonością procesów sprawiają, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, świat finansów polega na nowoczesnych technologiach. Proponowane przez nas rozwiązania pomagają odkryć i lepiej zrozumieć interakcje między ludźmi, procesami i treściami, dzięki czemu możliwe są usprawnienie i optymalizacja działalności naszych klientów. Aby pozostać konkurencyjnym na wymagającym rynku konieczne jest postawienie na hiperautomatyzację. Pomagamy w osiągnięciu tego celu!

Nasze rozwiązania wspierają sektor finansowy w:

 • Automatyzacji procesów poprzez inteligentne pozyskiwanie danych
 • Przekształcaniu przychodzących dokumentów w konkretne dane do wykorzystania w procesach
 • Lepszym rozumieniu i optymalnym zaprojektowaniu procesów poprzez ich głęboką analizę narzędziami process mining
 • Przyspieszeniu pracy departamentów operacyjnych i back office pracujących m.in. z wnioskami, formularzami, dokumentami wypełnianymi odręcznie, fakturami
 • Usprawnieniu obsługi klienta poprzez zautomatyzowanie codziennych operacji, takich jak otwieranie kont i wniosków o karty kredytowe i pożyczki
 • Zapewnieniu szybszych czasów reakcji w odpowiedzi na wnioski klientów.

Rozwiązania dla działów windykacji i obsługi prawnej

W dzisiejszym niestabilnym otoczeniu, firmy windykacyjne i kancelarie prawne muszą działać sprawnie i efektywnie. W obliczu stale zmieniających się przepisów - potrzeba szybkości i elastyczności działania jest coraz bardziej konieczna. Dlatego na pierwszy plan wysuwa się automatyzacja i wykorzystanie narzędzi, które zredukują koszty i czas oraz ograniczą obsługę manualną.

Systemy, które wdrażamy można wykorzystać do:

 • Digitalizacji
 • Zarządzania dokumentami i procesami
 • Anonimizacji danych
 • Analizy i optymalizacji procesów.

Nasze rozwiązania pomagają zautomatyzować procesy windykacyjne oraz operacje prawne, poprzez:

 • Automatyczne przetwarzanie dokumentów
 • Klasyfikację pism i wiadomości mailowych
 • Selektywne pobieranie danych
 • Przypisywanie dokumentów do właściwej sprawy/odpowiedniego klienta
 • Automatyczną weryfikację pism i uzupełnianie danych
 • Inteligentną analizę procesów.

Zastosowanie naszych narzędzi usprawni operacje prawne, znacznie przyspieszy procesy windykacyjne i zoptymalizuje koszty, ale także będzie wsparciem dla pracy zdalnej.

Rozwiązania dla logistyki

Proponujemy zestaw narzędzi wspomagających działalność branży logistycznej i transportowej. Rozwiązania w zakresie przechwytywania i przetwarzania dokumentów, formularzy automatycznie wyodrębniają dane gotowe do wykorzystania w działalności operacyjnej. Szybkie pozyskanie danych z dokumentów papierowych umożliwia przyspieszenie procesów zwiększając tym samym efektywność działalności. Wiele z narzędzi możliwe jest do stosowania z poziomu urządzeń mobilnych, co czyni je jeszcze bardziej dostępnymi w procesach logistycznych.


Zwiększenie efektywności i automatyzacji w logistyce osiągamy poprzez pracę opartą o następujące rodzaje dokumentów:

 • Dokumenty przewozowe - pozyskujemy dane z listów przewozowych, instrukcji wysyłkowych, zamówień i innych
 • Faktury - automatyzacja przetwarzania faktur w celu dokładnego i terminowego ich spłacania 
 • Dokumenty celne - automatyczna klasyfikacja i walidacja danych z pozycji listu przewozowego, świadectw pochodzenia, faktur handlowych.

Dodatkowo pomagamy naszym klientom w budowie i usprawnianiu procesów poprzez wykorzystanie narzędzi klasy BPM oraz process mining.

Rozwiązania dla edukacji

Szkoły, uniwersytety, instytucje badawcze, biblioteki, niezależne organizacje i stowarzyszenia mają do wyboru szereg skutecznych, innowacyjnych rozwiązań pomagających w usprawnieniu procesów akademickich i administracyjnych. Od lat pomagamy jednostkom edukacyjnym w jak najlepszym wykorzystaniu ograniczonych zasobów poprzez zapewnienie konkurencyjnych cenowo, wydajnych i efektywnych rozwiązań z rodziny data capture i content intelligence. Dzięki temu nasi klienci mają możliwość poprawy wydajności pracy oraz obniżenia kosztów operacyjnych.

Nasze rozwiązania są pomocne między innymi przy:

 • Sprawdzaniu wyników testów egzaminacyjnych zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym. Wspieramy sprawdzanie egzaminów państwowych, a także konkursów przedmiotowych i olimpiad przeprowadzanych przez niezależne jednostki
 • Zarządzaniu dokumentami typu badania, sprawozdania, transkrypty i inne
 • Zarządzaniu i tłumaczeniu dużych wolumenów dokumentów przez biblioteki
 • Wykorzystywaniu danych zgromadzonych w formularzach wypełnianych maszynowo i ręcznie.

Rozwiązania dla BPO i SSC

Nasze podejście do zwiększenia wydajności organizacji BPO opieramy na zrozumieniu sposobu działania ich procesów. Zaczynamy od zidentyfikowania wąskich gardeł i wskazania obszarów, które wymagają przebudowy. W kolejnym kroku wdrażamy odpowiednio dobrane rozwiązania z obszaru szeroko rozumianej automatyzacji - od technologii content intelligence po RPA. Stosowane przez nas technologie pomagają w poprawie jakości danych, przyspieszeniu ich przetwarzania i zapewnieniu klientom szybkiego czasu reakcji.

Rozwiązania, które wdrażamy w branży BPO są skalowane i możliwe do wykorzystania w różnych procesach biznesowych takich jak:

 • Rachunkowość
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Zadania skanowania i archiwizacji, w tym na potrzeby RODO
 • Administracja kadrami i rekrutacja
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie dokumentami.

Inteligentne rozwiązania, które pomagają dostawcom usług w optymalizacji procesów:

Automatyzacja procesów przy użyciu technologii process mining

Narzędzie automatycznie analizuje skomplikowane procesy we wszystkich możliwych wersjach i wykrywa te ich elementy, które wymagają usprawnienia. Przy współpracy z działem data mining możliwe jest wskazanie punktów procesu, w których korzystne będzie wprowadzenie automatyzacji.

Zwiększenie produktywności

Dzięki content intelligence, data capture, uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji rozwiązania RPA i BPM stają się bardziej efektywne.

Eliminacja procesów ręcznych

Automatyczne przechwytywanie danych potrzebnych w danym procesie biznesowym pozwala eliminować czynności manualne i związany z nimi czas, koszty i błędy.

Realizacja umów o gwarantowanym poziomie usług (SLA)

Inteligentne, automatyczne przetwarzanie dokumentów możliwe jest w trybie 24/7, co zdecydowanie przyspiesza procesy i umożliwia zachowanie krótkich czasów reakcji zgodnie z wymaganiami umów SLA.

Rozwiązania optymalizujące procesy biznesowe

Na konkurencyjność każdej organizacji bardzo duży wpływ ma automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych. Im procesy są bardziej skomplikowane, tym silniej występuje syndrom „głuchego telefonu”, czyli utrata lub zniekształcenie informacji. To, z kolei, rodzi ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji.

Istotnym jest, by procesy w organizacji były ustandaryzowane. Standaryzacja przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych oraz stwarza warunki do oceny pracy. 

Podejście procesowe jest również korzystne z punktu widzenia użytkownika końcowego. Otrzymuje on, jako osoba najbardziej kompetentna, we właściwym momencie, kompletne, pełne i odpowiednio przetworzone informacje, niezbędne do wykonania zadania procesu. 

Oferowane przez nas rozwiązania pomagają:

 • automatyzować procesy biznesowe – obieg faktur, zapotrzebowań/zamówień, umów, delegacji, wniosków urlopowych, procesy kancelaryjne i inne
 • gromadzić dokumenty i dane w elektronicznych repozytoriach
 • pozyskiwać dane z różnych typów dokumentów poprzez OCR/ICR
 • przedstawiać informację w postaci analiz i raportów

Doradztwo IT

Na rynku istnieje wiele rozwiązań automatyzujących procesy. Różnią się one pod względem oferowanej funkcjonalności i ergonomii działania, dlatego firmie spoza branży IT trudno wybrać rozwiązanie optymalne. 

Wykonujemy analizy przedwdrożeniowe. Procesy opisywane są w notacji BPMN, dzięki czemu ich forma zapisu jest zrozumiała zarówno do klienta, jak i firmy wdrożeniowej. Wdrażamy systemy BPM – własne oraz partnerów biznesowych. Pomagamy dobrać sprzęt i technologię.

Oferowane usługi:

 • pomagają zrozumieć i rozpocząć proces optymalizacji procesów
 • pozwalają zakończyć wdrożenie systemu BPM z sukcesem
 • obniżają koszty wdrożenia