Outsourcing

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, którzy coraz częściej decydują się na wydzielenie części procesów automatyzacyjnych na zewnątrz organizacji - dla większości oferowanych przez nas rozwiązań, w tym przede wszystkim wszystkich bazujących na technologii Content Intelligence (OCR) oraz Business Process Management (BPM) oferujemy możliwość uruchomienia systemu w infrastrukturze Foresight.

Korzystanie z outsourcingu zapewni Twojej firmie:

  • Optymalizację procesów wewnętrznych i struktury zatrudnienia
  • Zwiększoną efektywność usługi, redukcję kosztów
  • Dostęp do wysokiej klasy specjalistów nawet w trybie 24/7
  • Zwiększony poziom bezpieczeństwa rozwiązania
  • Elastyczność w skalowaniu i upgrade rozwiązania
  • Ułatwioną możliwość rozbudowy narzędzia o nowe procesy

Dostępne usługi:

  • Kompleksowa usługa polegająca na stworzeniu, wdrożeniu i utrzymaniu aplikacji klienta po stronie Foresight. Systemy funkcjonują w bardzo wydajnej, zoptymalizowanej i zapewniającej najwyższy poziom bezpieczeństwa infrastrukturze technicznej po stronie Foresight, a całość procesów w całości zarządzana jest przez naszych specjalistów.

  • Model outsourcingowy opierający się na udostępnieniu klientowi infrastruktury informatycznej - sprzętu oraz dedykowanego oprogramowania. W usłudze IaaS podobnie jak w przypadku SaaS sprzęt umiejscowiony jest w bezpiecznej serwerowni Foresight, jednak za zarządzanie oprogramowaniem na nim umieszczonym odpowiada klient. W tym modelu przejmujemy usługi związane bezpośrednio z warstwą sprzętową takie, jak monitoring urządzeń czy backupy.

Bezpieczeństwo

Powierzając nam rozwiązanie w modelu outsourcingu otrzymujecie Państwo gwarancję spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa potwierdzonych niezależnymi audytami.

W ramach Grupy dmt dysponujemy dwoma niezależnymi centrami obliczeniowymi, które gwarantują najwyższe standardy w zakresie przetwarzania i ochrony danych i ich transmisji oraz zachowania ciągłości świadczonych usług. Stosowane przez nas mechanizmy i procedury zapewniają bezawaryjną pracę systemów - w szczególności dzięki planom zachowania ciągłości świadczonych usług (Continuity Of Business Plan).

Gwarancją wysokiej jakości usług są:

Nowoczesna serwerownia

Wyposażona w najnowsze systemy kontroli dostępu (w tym oparte o technologie biometryczne, monitoring wideo, redundatne systemy klimatyzacyjne, profesjonalne systemy gaśnicze, zasilanie awaryjne oraz inne zabezpieczenia na poziomie informatycznym).

DRC

Udostępniamy zapasowe centrum przetwarzania danych funkcjonujące w trybie 24/7, które może funkcjonować jako lokalizacja awaryjna w trybie on-line.

Łącza zapasowe

W przypadku wystąpienia awarii łącza podstawowego uruchamiane jest łącze zapasowe o odpowiednich parametrach.

COB

Stosujemy wewnętrzne procedury zapewniające bezawaryjną pracę systemów – w szczególności dysponujemy odpowiednimi planami zachowania ciągłości, zarówno w odniesieniu do całości procesów klienta, jak i w odniesieniu do konkretnej usługi/systemu.