Dokumenty przewozowe

Rozwiązanie: SYSTEM DO ODCZYTU DANYCH Z DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH, CMR

Obszar: INNE

Technologie: Content Intelligence BPM

W firmach transportowych, w każdym dziale mamy do czynienia z przekazywaniem danych na dokumentach papierowych, co wiąże się z późniejszym ich ręcznym wprowadzaniem do systemu. ABBYY FlexiCapture 12 to rozwiązanie, które umożliwia selektywne pobieranie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów. Nie wymaga ręcznego sortowania i wprowadzania danych. Korzystając z jednego obiegu dokumentu jesteśmy wstanie automatycznie procesować różne typy dokumentów w tym wypadku CMR, czyli międzynarodowy list przewozowy który potwierdza zawarcie umowy przewozowej.

Do poprawnego działania aplikacji i pobrania odpowiednich informacji z dokumentu, należy stworzyć szablon, który będzie w stanie przeszukać dokument i pozyskać interesujące nas metadane.

Po dokonaniu analizy dokumentu i potrzeb klienta, jesteśmy w stanie wyciągnąć następujące dane ze wspomnianego dokumentu:

  • Miejsce i datę wystawienia
  • Nazwę i adres nadawcy oraz przewoźnika
  • Miejsce i datę przyjęcia ładunku celem wykonania przewozu wraz z miejscem wydania
  • Nazwę i adres odbiorcy
  • Określenie rodzaju ładunku wraz z informacją o sposobie opakowania
  • Wagę lub liczbę sztuk – ewentualnie określoną w inny sposób ilość towaru
  • Charakterystyczne cechy oraz numery ładunków
  • Informacje o kosztach transportu
  • Dane niezbędne do wypełnienia procedur celnych.

Korzyści

optymalizacja procesów biznesowych
redukcja kosztów
przyspieszenie czasu procesowania dokumentów
redukcja błędów poprzez automatyczną weryfikację poprawności danych
  • Rozwiązanie znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie chcemy przyśpieszyć prace podczas procesowania dokumentów przewozowych i usprawnić działanie naszej firmy. Oferta będzie odpowiednia dla takich firm jak:

Współpracujemy między innymi z: