Wróć do wszystkich aktualności

ABBYY Timeline. Poznaj swoje procesy. Kontroluj swoje procesy.

Wspólnie z naszym partenerem firmą ABBYY przybliżamy Państwu platformę do analizy procesów, którea daje możliwość automatycznego odkrywania i wizualizowania szczegółów realizacji procesów na podstawie istniejących danych, szybkiego identyfikowania okazji do wprowadzenia usprawnień, monitorowania bieżącej wydajności w czasie rzeczywistym oraz przewidywania przyszłych wyników.

ABBYY Timeline. Poznaj swoje procesy. Kontroluj swoje procesy.

ABBYY Timeline to jedyna platforma do analizy procesów, która łączy szczegółową analizę, predykcyjne modele klasyfikacji oraz funkcje wyszukiwania z niezwykle szczegółowym systemem monitorowania i powiadamiania. Dla firm oznacza to pełną transparentność procesów, wyszukiwanie odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania oraz dostępność danych pozwalających na podejmowanie decyzji o inwestycjach technologicznych w celu usprawniania procesów.

Podejście do analizy procesów biznesowych oferowane w ramach platformy ABBYY Timeline znacząco różni się od istniejących technologii. Głównym czynnikiem różnicującym jest możliwość rekonstrukcji historii wszystkich procesów (w tym procesów zarządzania przypadkami wdrażanych ad hoc) na podstawie prostych zdarzeń (takich jak wpisy w dzienniku transakcji, dane z tabeli audytowej oraz wszelkie inne rejestry realizowanych działań).

Rozwiązanie pozwala tez na zestawianie zdarzeń z różnych systemów, dzięki czemu można całościowo analizować procesy, nawet jeśli ich poszczególne kroki realizowane są na różnych systemach. W efekcie uzyskuje się rekonstrukcję dynamicznego modelu historycznych instancji procesu, która pozwala na zastosowanie szerokiego zakresu narzędzi analizy.

Takie podejście jest dziś szczególnie atrakcyjne dla wszystkich podmiotów przeprowadzających transformację cyfrową, ponieważ pozwala przyśpieszyć i skutecznie przeprowadzić proces automatyzacji.

Więcej szczegółów w zakładce Technologie. Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do wszystkich aktualności