Biuro Windykacji Prawnej Gredan wykorzystuje OCR do automatyzacji procesów

O firmie

Biuro Windykacji Prawnej w Skawinie od 2004 roku świadczy usługi z zakresu windykacji wierzytelności masowych, wynikających z niespłaconych kredytów i pożyczek. Wierzytelności te są nabywane najczęściej od spółek partnerskich PF „Kredyty-Chwilówki” Sp. z o.o.

Głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie windykacji polubownej, postępowań cywilnych i karnych, a także egzekucji komorniczej.

Sytuacja przed wdrożeniem

Masowo wpływające dokumenty sądowe i egzekucyjne (1000-3000 szt. dziennie), najczęściej w formie papierowej - wymagające klasyfikacji, weryfikacji i podpięcia pod właściwą sprawę w systemie Klienta.

Do tej pory ten proces był w pełni manualny, obsługiwało go od kilku do kilkunastu pracowników z różnych działów, co zwiększało ryzyko popełniania błędów i opóźniało proces windykacyjny.

Kluczowym elementem dla dyrektora biura było wyeliminowania pracy na korespondencji papierowej, szybsza jej ewidencja a także wykluczenie sytuacji podpięcia dokumentu pod niewłaściwą sprawę w systemie procesowym.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb Klienta, zaproponowany został system ABBYY FlexiCapture. Program ten - dzięki wykorzystywanej technologii inteligentnego wyszukiwania danych na dokumentach - automatycznie procesuje dokumenty sądowe i egzekucyjne. Inteligentne szablony wyszukiwania danych na dokumentach pozwalają na klasyfikację i weryfikację korespondencji, pobieranie przez system kluczowych danych wskazanych przez Klienta oraz automatyczne przypisanie dokumentu do właściwej sprawy w systemie bazowym.

Wszystko to sprawia, że ABBYY FlexiCapture może z wysoką skutecznością procesować dokumenty wystawione przez dowolny sąd lub komornika.

Automatyzacja procesu rejestracji korespondencji sądowej i egzekucyjnej wyeliminowała czasochłonne ręczne sortowanie i sprawdzanie dokumentów, a także zmniejszyła możliwość błędnego załączenia pisma do sprawy w systemie Klienta, co znacznie przyspieszyło proces windykacyjny.

Korzyści

usprawnienie procesu rejestracji i digitalizacji korespondencji przychodzącej
wyeliminowanie ręcznej klasyfikacji otrzymanych dokumentów
automatyczna kontrola otrzymanych dokumentów poprzez porównywanie (walidacja) danych z zewnętrznymi bazami Klienta
wykluczenie błędów pojawiających się przy ręcznym wprowadzaniu danych z dokumentów
kilkukrotne skrócenie czasu przypisywania pism do właściwej sprawy w systemie Klienta
optymalizacja procesu windykacyjnego (rejestracja pism wywołuje określone zmiany statusów w systemie Klienta)
zwiększenie zadowolenia pracowników, którzy nie skupiają się już na monotonnym sortowaniu i sprawdzaniu dokumentów, a jedynie na weryfikacji kilku niepewnie rozpoznanych przez system danych

Wróć do wszystkich case-study