Wykorzystanie Content Intelligence w procesie anonimizacji danych

Sytuacja przed wdrożeniem

Klient kupuje ogromne pakiety wierzytelności, celem ich dalszej windykacji i egzekucji. Potwierdzeniem transakcji zakupu są umowy cesji wierzytelności, które przekazywane są w formie dokumentów papierowych potwierdzonych notarialnie. W procesie sądowym istnieje konieczność załączenia do pozwu sądowego informacji zawartych na wykazach spraw. Prawo wymaga także, aby dane dłużników, których nie dotyczy bieżąca sprawa były wymazane.

W związku z tym wykazy wierzytelności były skanowane przez pracowników Klienta a dane pozostałych dłużników ręcznie zasłaniano. Taki manualny proces był bardzo czasochłonny i powodował wiele błędów, co opóźniało proces sądowy.

Dlatego kluczowym elementem dla Klienta było przyspieszenie procesu ewidencji cesji wierzytelności, zautomatyzowanie przygotowywania wykazów wierzytelności dla każdej sprawy oraz wykluczenie możliwości podpięcia wygenerowanego pliku pod niewłaściwą sprawę w systemie windykacyjnym.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb Klienta, zaproponowany został system ABBYY FlexiCapture, który (dzięki zastosowaniu mechanizmów flexilayout i technologii inteligentnego wyszukiwania danych na dokumentach) automatycznie procesuje dokumenty windykacyjne. Inteligentne szablony wyszukiwania danych pozwalają na zidentyfikowanie i weryfikację pojedynczego rekordu na wykazie wierzytelności, anonimizację pozostałych spraw, przygotowanie odrębnego dokumentu dla każdej zakupionej wierzytelności oraz automatyczne podpięcie wygenerowanego pliku pod właściwą sprawę w systemie windykacyjnym.

Automatyzacja procesu anonimizacji cesji wierzytelności zapewniła szybkie przetworzenie dokumentów papierowych przy zachowaniu niskich kosztów i zminimalizowaniu udziału pracowników Klienta w tym procesie.

Korzyści

usprawnienie procesu rejestracji i digitalizacji cesji wierzytelności
przygotowanie gotowych załączników do pozwu sądowego
dodatkowa kontrola otrzymanych wykazów wierzytelności poprzez porównywanie danych z zewnętrznymi bazami
kilkukrotne skrócenie czasu przypisywania zakupionych wierzytelności do właściwej sprawy w systemie windykacyjnym (do tej pory odbywało się to ręcznie)
pozyskanie dodatkowych danych z wykazów wierzytelności
wykluczenie błędów pojawiających się przy ręcznym wyszukiwaniu i anonimizowaniu zbędnych rekordów
optymalizacja procesu windykacyjnego (rejestracja plików wywołuje określone zmiany w systemie windykacyjnym)
zwiększenie zadowolenia pracowników, którzy nie skupiają się na żmudnym wyszukiwaniu i ręcznym zaciemnianiu danych a jedynie na weryfikacji kilku niepewnie rozpoznanych przez system danych

Wróć do wszystkich case-study