Jeden z największych polskich banków automatyzuje proces obsługi dokumentów komorniczych i egzekucyjnych

Sytuacja przed wdrożeniem

Do banku wpływały masowo zajęcia egzekucyjne od wielu komorników (najczęściej w formie papierowej), które wymagały szybkiej klasyfikacji, weryfikacji i podpięcia pod właściwą sprawę w systemie bankowym.

Do tej pory proces rejestracji korespondencji egzekucyjnej był manualny, co powodowało wiele błędów oraz opóźnienia w realizacji zajęć. Kluczowym elementem dla Banku było przyspieszenie ewidencji i klasyfikacji zajęć egzekucyjnych, wyeliminowanie pracy na korespondencji papierowej oraz wykluczenie możliwości podpięcia dokumentów pod niewłaściwą sprawę w systemie bankowym.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb Klienta, zaproponowany został system ABBYY FlexiCapture, który (dzięki zastosowaniu mechanizmów flexilayout i technologii inteligentnego wyszukiwania danych na dokumentach) automatycznie procesuje dokumenty sądowe i egzekucyjne. Inteligentne szablony wyszukiwania danych pozwalają na klasyfikację i weryfikację tych dokumentów, pobranie przez system kluczowych danych wskazanych przez Klienta oraz automatyczne podpięcie zajęć egzekucyjnych pod właściwą sprawę w systemie bankowym.

Dzięki automatyzacji procesu rejestracji korespondencji egzekucyjnej wyeliminowano czasochłonne i monotonne sprawdzanie dokumentów oraz ręczne przepisywanie wymaganych danych z zajęć egzekucyjnych do systemu bankowego.

Korzyści

automatyzacja procesu rejestracji i digitalizacji korespondencji egzekucyjnej
wyeliminowanie ręcznej klasyfikacji otrzymanych dokumentów
kilkukrotne skrócenie czasu przypisywania zajęć do właściwej sprawy w systemie bankowym (do tej pory odbywało się to ręcznie)
automatyczna kontrola otrzymanych pism poprzez porównywanie (walidacja) danych z zewnętrznymi bazami
wykluczenie błędów pojawiających się przy ręcznym wprowadzaniu danych z korespondencji egzekucyjnej
pozyskanie dodatkowych danych z dokumentów
automatyzacja procesu windykacyjnego (rejestracja pism wywołuje określone zmiany w systemie bankowym)
zwiększenie zadowolenia pracowników, którzy nie skupiają się na żmudnym wyszukiwaniu i przepisywaniu danych do systemu, a jedynie na weryfikacji kilku niepewnie rozpoznanych przez system danych
redukcja kosztów obsługi

Wróć do wszystkich case-study