Wróć do wszystkich aktualności

Content Intelligence dla RPA - Jak inteligentny OCR wspiera robotyzację procesów

Rozwiązania technologiczne klasy Robotic Process Automation (RPA) w ostatnich latach stały się oczywistym i powszechnym wyborem wielu organizacji. Korzyści z wdrożeń RPA są bezdyskusyjne, aczkolwiek praktyka pokazuje, że nie są wolne od wyzwań i ograniczeń. Jednym z najczęstszych „problemów” jakie spotyka projekt wdrożeniowy RPA jest konieczność operowania na danych ustrukturyzowanych, które bardzo często są niedostępne, a tym samym ograniczają możliwość, zakres i skalę oczekiwanej automatyzacji.

Content Intelligence dla RPA - Jak inteligentny OCR wspiera robotyzację procesów

Widząc ten problem niektóre rozwiązania RPA posiadają wbudowane podstawowe funkcje Content Intelligence (Inteligentny OCR) nakierowane do uzyskiwania prostych i podstawowych danych. Te opcje sprawdzają się w łatwych i nielicznych projektach. W większości przypadków np. na procesie pozyskiwania danych z faktur, właściwym podejściem jest łączenie w projektach dwóch technologii: RPA wraz z dedykowaną platformą Content Intelligence. Dobrej jakości platforma inteligentnego OCR pracuje w tle w celu digitalizacji, klasyfikacji, ekstrakcji i walidacji danych z dokumentów nieustrukturyzowanych a następnie przekazuje właściwy już format danych do dalszej pracy przez softwarowego robota. Takie podejście - RPA + Content Intelligence - daje organizacjom maksymalną korzyść z inwestycji w technologie IT, których celem jest automatyzacja czynności i procesów.

Korzyści związane z łączenia RPA + dedykowana platforma Content Intelligence

Kluczowe uzupełniające funkcjonalności Content Intelligence dla softwarowych robotów

Wróć do wszystkich aktualności